Treningi SAS


Treningi SAS dostępne są za pośrednictwem licencjonowanych Specjalistów SAS. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak metoda SAS może pomóc w obszarach, w których potrzebujesz wsparcia, kliknij Zapytaj o trening, lub skontaktuj się z wybranym Specjalistą SAS.

Rodzaje Treningów SAS:


1. Trening Starter redukuje napięcie nerwowe, stres, lęk przed nieznanymi sytuacjami. Poprawia ogólne samopoczucie, koncentrację, uwagę i motywację do dalszego rozwoju. Trening Starter jest treningiem wstępnym, który umożliwia zapoznanie się z formą i obsługą Treningów SAS, dając możliwość doświadczania pierwszych efektów. Trening Starter trwa 12 dni i składa się z półgodzinnych sesji. Jest przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Cena treningu: 200 zł *


2. Trening Spersonalizowany Pełny Intensywny opracowany jest w oparciu o diagnozę przygotowaną przez Specjalistę SAS, dzięki czemu Trening dopasowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Trening Spersonalizowany jest głównym Treningiem dającym możliwość osiągania wyznaczonych celów rozwojowych, posiada szersze obszary oddziaływania aniżeli Trening Starter. Jego spersonalizowany charakter umożliwia celowe dobranie technik dających maksymalną skuteczność. Trening Spersonalizowany Intensywny trwa 24 dni i składa się z godzinnych sesji. Jest przeznaczony dla dzieci oraz osób dorosłych. Cena treningu: 1,350 zł *


3. Trening Spersonalizowany Uzupełniający jest przeznaczony dla Klientów, którzy korzystali z Treningu Spersonalizowanego Intensywnego. Daje on możliwość kontynuacji tego Treningu, co ma efekt wzmacniający, przypominający i utrwalający. Może być realizowany maksymalnie 2 tygodnie od ukończenia Treningu Spersonalizowanego Intensywnego. Trening Uzupełniający trwa 24 dni, na które składa się 12 półgodzinnych sesji i 12 sesji trwających 20 minut. Łącznie 10 godzin do odsłuchiwania. Cena treningu: 500 zł *


4. Trening Senior jest przeznaczony dla osób, które dotyka stopniowa utrata sprawności związana z wiekiem. Trening Senior jest zaprojektowany aby usprawniać codzienne funkcjonowanie, komunikowanie się i jakość życia. Pomocny jest również podczas rehabilitacji po udarze mózgu czy wspomaganiu leczenia chorób takich jak demencja starcza. Trening Senior trwa 78 dni, na które składa się łącznie 46 godzin do odsłuchania (początkowe sesje trwają godzinę dziennie i stopniowo są redukowane do 20 min). Cena treningu: 1,350 zł *


* Podane ceny Treningów SAS są orientacyjne. Specjalista SAS wykonujący dodatkowe usługi np. rozszerzoną diagnozę, badania itp. może doliczyć je do ceny Treningu.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak metoda SAS może pomóc w obszarach, w których potrzebujesz wsparcia, kliknij

Zapytaj o trening

Szybkie połączenie z SAS Centre

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak metoda SAS może pomóc w obszarach, w których potrzebujesz wsparcia, kliknij

Zapytaj o trening

Szybkie połączenie z SAS Centre